Nadat de camping bij een overstroming van de beek zwaar beschadigd is geraakt, hebben we een nieuw ontwerp gemaakt om de beek om te leggen.
Met het nieuwe ontwerp is de kans op beschadiging van de camping bij overstroming sterk afgenomen. We hebben dit plan opgesteld in overleg met de locale overheid en de eigenaar van de camping.