In opdracht van Delta Infra en Evides waterleidingbedrijf heeft Versloot de opdracht gekregen, om op diverse locaties langs de spoorbaan van Vlissingen naar Bergen Opzoom waterleidingen te onderzoeken. Deze waterleidingen kruisen de spoorbaan en is bij de opdrachtgever onvoldoende bekend. We hebben deze leidingen onderzocht op ligging t.o.v. het spoor, aanwezigheid van lekverklikkers, toestand van de leiding en de aanwezigheid van een mantelbuis. Alle leidingen zijn opgegraven en onderzocht en daar waar nodig voorzien van lekverklikkers.