Ramsburg was een sterk verouderd bedrijventerrein, waar de gemeente Middelburg na het aanleggen van de nieuwe Oostperkweg verandering in wilde brengen.
Op dit bedrijventerrein zijn alle wegen verbreed en voorzien van asfalt. Er is een nieuw schoonwater riool aangebracht en een gedeelte van het vuilwater stelsel vervangen.
Daarnaast zijn er voor een aantal bedrijven voorzieningen aangebracht, waardoor ze bij het laden en lossen minder schade aanbrengen aan de openbare weg.
Wij hebben hier het vooronderzoek gedaan naar kabels en leidingen, het ontwerp opgesteld en aansluitend het R.A.W. bestek opgesteld moet bijbehorende werktekeningen.
Tijdens de uitvoering hebben we de directievoering en het toezicht verzorgd.