Door ervaringen in het verleden heeft Landal en de Vereniging van Eigenaren van Hunerwoldstate ons benaderd om de herinrichting en het wateroverlast probleem aan te pakken.
We hebben in deze periode onderzoeken uitgevoerd op het park om het wateroverlast probleem opgelost te krijgen. Dit hebben we vervolgens in een presentatie voorgelegd aan de vereniging van eigenaren op de leden vergadering en alle leden er van overtuigd dat dit snel nodig was.
In de periode hierna hebben we een R.A.W bestek met bijbehorende tekeningen opgesteld en het werk aanbesteed. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden hebben wij de directievoering en het toezicht gedaan.