In opdracht van de gemeente Sluis verzorgt Versloot de aansturing van de aanleg voor de nieuwe rotonde in Cadzand-Bad. Op de Ringdijk Noord wordt een rotonde gerealiseerd om de doorstroming van het vakantieverkeer te verbeteren. Na de komst van verschillende nieuwe recreatie ondernemers is de verkeersstroom in Cadzand-Bad enorm toegenomen. Versloot onderhoudt de contacten tussen gemeente en Delta Infra, aanwonenden, Waterschap en recreatie ondernemers.

De werkzaamheden van de rotonde zijn afgelopen winter gestart met het aanbrengen van een voorbelasting op de toekomstige nieuwe wegen. Na de zomervakantie wordt er begonnen met de aanleg van de rotonde. De werkzaamheden zullen eind van dit jaar gereed zijn.