Versloot verzorgt vanaf 2005 de communicatie tussen de aannemer en de gemeente Middelburg. Tevens controleren wij de aannemer bij de uitvoering of de werkzaamheden volgens het contract worden uitgevoerd.